Een zeer geschikte afrastering voor rondom kunstgras voetbal- en speelvelden, bedoelt als leunhek voor de toeschouwers. Standaard hoogten 100, 110 of 120cm.

Sporthekwerk


  • Type: Sporthekwerk


Sporthekwerk, leunhek, sportveldafrastering, ballenvangers